Program studiów

ROK 1

Techniki strukturalne

Anatomia i palpacja strukturalna

Anatomia i palpacja wisceralna

Historia i filozofia osteopatii

Modele zdrowia i choroby

Biomechanika

Radiologia i badania obrazowe

Semiologia strukturalna

Semiologia wisceralna

Patologia strukturalna

Diagnostyka różnicowa

Żywienie

Techniki tkanek miękkich

Techniki wisceralne

Neurologia

Histologia

Biochemia

Science work

Fizjologia

 

ROK 2

Techniki strukturalne

Anatomia i palpacja strukturalna

Anatomia i palpacja wisceralna

Modele zdrowia i choroby

Biomechanika

Radiologia i badania obrazowe

Semiologia strukturalna

Semiologia wisceralna

Patologia strukturalna

Diagnostyka różnicowa

Żywienie

Techniki tkanek miękkich

Techniki wisceralne

Neurologia

Patologia wisceralna

Patologia czaszkowa

Anatomia i palpacja czaszkowa

Diagnostyka różnicowa

Pierwsza pomoc

Science work

Fizjologia

 

ROK 3

Techniki strukturalne

Anatomia i palpacja strukturalna

Anatomia i palpacja wisceralna

Biomechanika

Radiologia i badania obrazowe

Semiologia strukturalna

Semiologia wisceralna

Patologia strukturalna

Diagnostyka różnicowa

Żywienie

Techniki wisceralne

Neurologia

Anatomia i palpacja czaszkowa

Patologia wisceralna

Techniki czaszkowe

Science work

Fizjologia

 

ROK 4

Anatomia i palpacja wisceralna

Science work

Semiologia wisceralna

Fizjologia

Semiologia strukturalna

Żywienie

Techniki tkanek miękkich

Techniki wisceralne

Neurologia

Patologia wisceralna

Patologia czaszkowa

Diagnostyka różnicowa czaszkowa

Techniki czaszkowe

Skip to content