Rok 1

 • Anatomia i palpacja strukturalna
 • Anatomia i palpacja wisceralna
 • Historia i filozofia osteopatii
 • Modele zdrowia i choroby
 • Biomechanika
 • Radiologia i badania obrazowe
 • Semiologia strukturalna
 • Semiologia wisceralna
 • Patologia strukturalna
 • Diagnostyka różnicowa
 • Żywienie
 • Techniki tkanek miękkich
 • Techniki wisceralne
 • Neurologia
 • Histologia
 • Biochemia
 • Science work
 • Fizjologia
 • Anatomia sekcyjna*

  *zajęcia fakultatywne, dedykowane, organizowane m.in. w University of Antwerp

 

Rok 2

 • Techniki strukturalne
 • Anatomia i palpacja strukturalna
 • Anatomia i palpacja wisceralna
 • Modele zdrowia i choroby
 • Biomechanika
 • Radiologia i badania obrazowe
 • Semiologia strukturalna
 • Semiologia wisceralna
 • Patologia strukturalna
 • Diagnostyka różnicowa
 • Żywienie
 • Techniki tkanek miękkich
 • Techniki wisceralne
 • Neurologia
 • Patologia wisceralna
 • Patologia czaszkowa
 • Anatomia i palpacja czaszkowa
 • Diagnostyka różnicowa
 • Pierwsza pomoc
 • Science work
 • Fizjologia
 • Anatomia sekcyjna*

  *zajęcia fakultatywne, dedykowane, organizowane m.in. w University of Antwerp

Rok 3

 • Techniki strukturalne
 • Anatomia i palpacja strukturalna
 • Anatomia i palpacja wisceralna
 • Biomechanika
 • Radiologia i badania obrazowe
 • Semiologia strukturalna
 • Semiologia wisceralna
 • Patologia strukturalna
 • Diagnostyka różnicowa
 • Żywienie
 • Techniki wisceralne
 • Neurologia
 • Anatomia i palpacja czaszkowa
 • Patologia wisceralna
 • Techniki czaszkowe
 • Science work
 • Fizjologia
 • Anatomia sekcyjna*

  *zajęcia fakultatywne, dedykowane, organizowane m.in. w University of Antwerp

Rok 4

 • Anatomia i palpacja wisceralna
 • Science work
 • Semiologia wisceralna
 • Fizjologia
 • Semiologia strukturalna
 • Żywienie
 • Techniki tkanek miękkich
 • Techniki wisceralne
 • Neurologia
 • Patologia wisceralna
 • Patologia czaszkowa
 • Diagnostyka różnicowa czaszkowa
 • Techniki czaszkowe
 • Anatomia sekcyjna*

  *zajęcia fakultatywne, dedykowane, organizowane m.in. w University of Antwerp

Skip to content