Odkryj świat osteopatii na międzynarodowej arenie dzięki programowi wymiany studenckiej oferowanemu przez Warsaw Osteopathic Medicine Academy (WOMA).

Studiując w WOMA, otwierasz sobie drzwi do dowolnie wybranej szkoły osteopatii w Europie, w ramach prestiżowego Ostheopathic European Academic Network (OsEAN). Nasza akademia daje Ci szansę rozwinięcia swoich osteopatycznych skrzydeł poprzez udział w międzynarodowej wymianie studenckiej.

Zgodnie z zasadami Porozumienia Bolońskiego, które stawia sobie za cel tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poprzez zwiększoną mobilność studentów w Europie, OsEAN w 2010 roku ustanowiło Program Wymiany Studentów pomiędzy swoimi instytutami członkowskimi.

Dla naszych studentów oznacza to możliwość uczestnictwa w zajęciach na uczelniach partnerskich w innych krajach europejskich, poznając różne perspektywy kształcenia w medycynie osteopatycznej. Możesz spędzić do 7 dni w każdej z partnerskich szkół, ucząc się na kursach lub w klinikach, bez dodatkowych opłat za kurs zagraniczny. Jedyne koszty, które musisz pokryć, to podróż i zakwaterowanie.

Nasza wymiana studencka OsEAN to nie tylko okazja do podróży i poznania nowych miejsc, ale także doskonała droga do poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczenia w obszarze osteopatii. Pomimo różnic w programach nauczania w szkołach europejskich, nasza wymiana studencka stanowi uzupełnienie Twojego kształcenia, otwierając nowe horyzonty edukacyjne i zawodowe.

Rozwijaj się z WOMA na międzynarodowej scenie osteopatycznej i uczestnicz w unikalnym programie wymiany studenckiej OsEAN!

Skip to content