OsEAN – Międzynarodowa wymiana studencka

Studiując w WOMA możesz wyjechać do dowolnie wybranej szkoły osteopatii w Europie w ramach Ostheopathic European Academic Network (OsEAN).

Rozwiń swoje osteopatyczne skrzydła i wybierz się na międzynarodową wymianę studencką z Warsaw Osteopathic Medicine Academy.

Zgodnie z Porozumieniem Bolońskim i jego celem, jakim jest utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poprzez zwiększoną mobilność studentów w Europie, w lutym 2010 r. Osteopathic Europepean Academic Network ustanowiło Program Wymiany Studentów pomiędzy swoimi instytutami członkowskimi.

Dla studentów uczelni będących członkami OsEAN oznacza to możliwość uczęszczania do instytutów w innych krajach europejskich i poznawanie różnych perspektyw kształcenia medycyny osteopatycznej.

Uczniowie szkół OsEAN mogą spędzić do 7 dni w każdej innej szkole objętej programem i uczęszczać tam na zajęcia realizowane na kursach lub
w klinikach. Uczestnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za kurs zagraniczny. Jedyne koszty jakie potrzebują być pokryte to podróż
i zakwaterowanie. 
 
Ze względu na to, że programy nauczania w szkołach europejskich nadal różnią się od siebie, nie ma możliwości zaliczenia kursów w szkole zagranicznej.
Pobyt na wymianie OsEAN jest uzupełnieniem realizowanego kształcenia i doskonałą drogą do rozwijania wiedzy i doświadczenia.

Skip to content