Zajęcia z anatomii sekcyjnej w Warsaw Osteopathic Medicine Academy

Zajęcia z anatomii sekcyjnej zostały wpisane do programu Warsaw Osteopathic Medicine Academy.

Studenci roczników 1-4 WOMA (wszyscy, którzy zgłosili się na listę uczestników) mieli okazję uczestniczyć w corocznych zajęciach z anatomii sekcyjnej, które odbyły się w dniach 23-24 stycznia pod kierunkiem wykładowcy WOMA, Pascala De Dene, w Uniwersytecie w Antwerpii. Dodatkowo, studenci mieli możliwość wzięcia udziału w weekendowym kursie Osteon.education, również w Belgii.

W WOMA zdajemy sobie doskonale sprawę z istotności przygotowania studentów do zawodu osteopaty. Dlatego też zajęcia z anatomii sekcyjnej zostały na stałe wpisane do naszego programu nauczania.

Daty zajęć są podawane na początku każdego roku akademickiego.

Czym są zajęcia z anatomii sekcyjnej?

Zajęcia z anatomii sekcyjnej to specjalistyczne zajęcia edukacyjne, które skupiają się na bezpośrednich obserwacjach anatomicznych poprzez rozkładanie na części ciała ludzkiego. Proces ten, nazywany sekcją anatomiczną, pozwala studentom na pogłębione zrozumienie struktury ciała, organów, tkanek, nerwów i naczyń krwionośnych.

Główne elementy, na których skupiają się tego typu zajęcia:

  1. Rozkładanie na części ciała: Podczas zajęć z anatomii sekcyjnej sekcjonowane są preparaty anatomiczne, co umożliwia studentom szczegółowe badanie poszczególnych struktur.
  2. Bezpośrednia obserwacja struktur anatomicznych: Studenci mają możliwość bezpośredniej obserwacji struktur anatomicznych, co pozwala na zobaczenie rzeczywistej budowy ciała w trójwymiarze.
  3. Studia przypadków i diagnoza: Zajęcia często obejmują analizę konkretnych przypadków klinicznych, co pomaga studentom w diagnozowaniu problemów anatomicznych.
  4. Zrozumienie relacji anatomicznych: Sekcje anatomiczne pozwalają na lepsze zrozumienie relacji między różnymi strukturami.
  5. Przygotowanie do praktyki zawodowej osteopaty: Zajęcia z anatomii sekcyjnej mają na celu przygotowanie studentów do praktyki zawodowej w dziedzinach medycznych, takich jak medycyna, osteopatia, fizjoterapia.
Skip to content