Inge Schuermans

DO, Msc Ost., PT

  • absolwentka FICO Osteopathy Academy w Antwerpii (2013)
  • wykładowczyni w WOMA 
  • instruktor kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów

Przedmioty

  • badanie neurologiczne CUN
  • badanie kliniczne czaszkowe
  • techniki tkanek miękkich
  • anatomia neurokranialna
  • biomechanika
  • techniki wisceralne
Skip to content