Rok akademicki 2023/2024

 

  

DATY ZJAZDÓW WYKŁADOWYCH I ĆWICZENIOWYCH:

 

1. 6-8.10.2023
– zjazd inauguracyjny, zajęcia praktyczne

2. 27-29.10.2023
– zjazd wykładowy, rejestrowany, z możliwością uczestnictwa online – opcjonalnie

3. 17-19.11.2023

– zajęcia praktyczne 

4. 08-10.12.2023

— zjazd wykładowy, rejestrowany, z możliwością uczestnictwa online – opcjonalnie

5. 19-21.01.2024

– zajęcia praktyczne 

6. 23-25.02.2024

– zjazd wykładowy, rejestrowany z możliwością uczestnictwa online – opcjonalnie

7. 8-10.03.2024

– zajęcia praktyczne 

8.  15-17.03.2024

– zjazd wykładowy, rejestrowany z możliwością uczestnictwa online – opcjonalnie

9.  19-21.04.2024

– zajęcia praktyczne 

10.  05-08.06.2024
– sesje egzaminów praktycznych, I termin 

 MIEJSCE ZAJĘĆ:

Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane są w siedzibie Warszawskiej Akademii Medycznej
Okopowa 59, Warszawa
Kampus Vizja Park
IV piętro 

GODZINY ZAJĘĆ

piątki i soboty: 08:00 – 18:50

niedziele: 08:00 – 13:50

 

Zajęcia teoretyczne realizowane są zgodnie z wymogami realizacji studiów podyplomowych – stacjonarnie w obecności wykładowców i asystentów
– z ewentualną możliwością uczestnictwa online.
Zajęcia teoretyczne są rejestrowane na akademickiej platformie e-learningowej i udostępniane studentom. 

Skip to content